Zásady ochrany osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované jún 22, 2022 a vzťahuje sa na občanov a legálne osoby s trvalým pobytom v Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarsku.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, čo robíme s údajmi, ktoré o vás získame prostredníctvom https://www.creative-idea.sk/. Odporúčame vám, aby ste si toto vyhlásenie pozorne prečítali. Pri spracovaní dodržiavame požiadavky právnych predpisov o ochrane osobných údajov. To okrem iného znamená, že:

 • jasne uvádzame účely, na ktoré spracúvame osobné údaje. Robíme to prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov;
 • naším cieľom je obmedziť náš zber osobných údajov iba na tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na legitímne účely;
 • najskôr požadujeme váš výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v prípadoch, ktoré vyžadujú váš súhlas;
 • prijímame primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a požadujeme to aj od strán, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene;
 • rešpektujeme vaše právo na prístup k vašim osobným údajom alebo na ich opravu alebo vymazanie na vašu žiadosť.

Ak máte otázky alebo chcete presne vedieť, aké údaje o vás uchovávame, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávania

Osobné údaje môžeme zhromažďovať alebo prijímať na množstvo účelov spojených s našimi obchodnými operáciami, ktoré môžu zahŕňať nasledujúce: (kliknutím rozbalíte)

1.1 Kontakt – prostredníctvom telefónu, pošty, e -mailu a/alebo webových formulárov

Na tento účel používame nasledujúce údaje:

 • Meno, adresa a mesto
 • Emailová adresa
 • Používateľské meno, heslá a ďalšie údaje špecifické pre účet

Základ, na základe ktorého môžeme tieto údaje spracúvať, je:

Po poskytnutí súhlasu.

Retenčné obdobie

Tieto údaje uchovávame po ukončení služby nasledujúci počet mesiacov: 60

1.2 Registrácia účtu

Na tento účel používame nasledujúce údaje:

 • Emailová adresa

Základ, na základe ktorého môžeme tieto údaje spracúvať, je:

Po poskytnutí súhlasu.

Retenčné obdobie

Tieto údaje uchovávame po ukončení služby nasledujúci počet mesiacov: 60

1.3 Zasielanie informačných bulletinov

Na tento účel používame nasledujúce údaje:

 • Emailová adresa

Základ, na základe ktorého môžeme tieto údaje spracúvať, je:

Po poskytnutí súhlasu.

Retenčné obdobie

Tieto údaje uchovávame po ukončení služby nasledujúci počet mesiacov: 60

1.4 Byť schopný dodržiavať zákonné povinnosti

Na tento účel používame nasledujúce údaje:

 • Meno, adresa a mesto
 • Emailová adresa
 • Telefónne číslo

Základ, na základe ktorého môžeme tieto údaje spracúvať, je:

Po poskytnutí súhlasu.

Retenčné obdobie

Tieto údaje uchovávame po ukončení služby nasledujúci počet mesiacov: 60

1.5 Zostavovanie a analýza štatistík na zlepšenie webových stránok.

Na tento účel používame nasledujúce údaje:

 • Poloha

Základ, na základe ktorého môžeme tieto údaje spracúvať, je:

Po poskytnutí súhlasu.

Retenčné obdobie

Tieto údaje uchovávame po ukončení služby nasledujúci počet mesiacov: 60

2. Zdieľanie s inými stranami

Tieto údaje zdieľame iba so spracovateľmi a inými tretími stranami, s ktorými je potrebné získať súhlas.

3. Cookies

Náš web používa cookies. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v našich zásadách Cookie .

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov.

Zahrnutie úplných adries IP je zablokované.

4. Zabezpečenie

Zaviazali sme sa k bezpečnosti osobných údajov. Prijímame primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme obmedzili zneužívanie a neoprávnený prístup k osobným údajom. To zaisťuje, že k vašim údajom majú prístup iba nevyhnutné osoby, že prístup k údajom je chránený a naše bezpečnostné opatrenia sú pravidelne kontrolované.

5. Webové stránky tretích strán

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na webové stránky tretích strán prepojené odkazmi na našich webových stránkach. Nemôžeme zaručiť, že tieto tretie strany budú s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať spoľahlivo alebo bezpečne. Pred použitím týchto webových stránok vám odporúčame prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto webových stránok.

6. Dodatky k tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám pravidelne si preštudovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaní o akýchkoľvek zmenách. Okrem toho vás budeme aktívne informovať, kdekoľvek to bude možné.

7. Prístup k vašim údajom a ich úprava

Ak máte otázky alebo chcete vedieť, aké osobné údaje o vás máme, kontaktujte nás. Môžete nás kontaktovať pomocou nižšie uvedených informácií. Máte nasledujúce práva:

 • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané.
 • Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
 • Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať vaše osobné údaje.
 • Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a vymazať vaše osobné údaje.
 • Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od správcu všetky svoje osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov. Dodržiavame to, pokiaľ neexistujú odôvodnené dôvody na spracovanie.

Uistite sa, že vždy jasne uvediete, kto ste, aby sme si mohli byť istí, že neupravíme ani nevymažeme žiadne údaje nesprávnej osoby.

8. Podanie sťažnosti

Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým spracúvame vaše osobné údaje, máte právo podať sťažnosť na úradu na ochranu osobných údajov.

9. Kontaktné údaje

Creative Idea s. r. o.
Mliekarenská 8
021 09 Bratislava
Slovensko
Webová stránka: https://www.creative-idea.sk
E-mail: info@creative-idea.sk
Telefónne číslo: +421 903 025 402