#branding  #firemná identita  #logo 
#dizajn manual  #vizitky  #katalóg  #tlač 
#grafický dizajn  #web dizajn

Pre projekt ARCAHOME sme vytvorili komplexný branding.
Kreatívne sme zastrešili návrhy pre názov značky, logo, firemnú identitu, dizajn manual a web stránku s konfigurátorom produktu.

Logo.

REPREZENTÍVNE LOGO ZNAČKY

#GRAFICKÝ DIZAJN  #DIZAJN MANUAL

IDEA A NÁVRH LOGA

Katalóg.

PREZENTAČNÝ A PRODUKTOVÝ KATALÓG

#GRAFICKÝ DIZAJN  #PRINTING

Vizitky.

FIREMNÉ REPREZENTATÍVNE VIZITKY

#GRAFICKÝ DIZAJN  #PRINTING

Zakladač.

ZAKLADAČE PRE DOKUMENTY

#GRAFICKÝ DIZAJN  #PRINTING

Obálky.

FIREMNÉ OBÁLKY

#GRAFICKÝ DIZAJN  #PRINTING

Web stránka.

PREZENTAČNÝ WEB A KONFIGURÁTOR PRODUKTU

#WEB DIZAJN  #BACKEND