#grafický dizajn  #online  #tlač
#výročná správa

Pre EXIMBANKA SR sme vytvorili dizajnovú výročnú správu pre rok 2022,
dodržiavajúc pritom smernice nového dizajn manuálu. S ohľadom na citlivosť údajov,
s ktorými sme pracovali, sme venovali veľkú starostlivosť správnosti textu,
ktorý sa uvádzal v slovenskom aj anglickom jazyku.
Výsledok je jednoducho ohromujúci.

Výročná správa.

DIZAJN DOKUMENTOV A TLAČOVÍN

#GRAFICKÝ DIZAJN  #PRINTING